Taiwan camp

 

โอกาสมาถึงแล้ว สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Science Exploration Camp ณ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 28 กรกฏาคม – 7 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยผิงตง ประเทศไต้หวัน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/open?id=1yfyzX8ZNLOwJPRJ8_wKVus_egBakWww-