พิธีลงนามความตกลงกับ University of Malaysia Sarawak (UNIMAS)ขอบคุณรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก Prof Dr Hj Ahmad Hata Rasit , Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) พร้อมทั้งคณะผู้บริหารของUNIMAS82167601 1475165799317754 5342280098873606144 n81740131 1475165805984420 7069524252344451072 n82840849 1475165912651076 4186887098285948928 n